Oefenstukjes Alten

 • Oefenstukjes Alten

  For unto us

  For unto us a Child is born Sopraan/Alt: For unto us a Child is born Sopraan/Alt: For unto us a Son is given Sopraan/Alt: Unto us a Son is given Bas/Tenor: For unto us a Child is born Bas/Tenor: For unto us a Son is given Bas/Tenor: Unto us a Son is given Alt: For unto us a Child is born Allen: For unto us a Child is born Sopraan/Alt: Unto us a Son is given Bas/Tenor:  Unto us a Son is given Sopraan/Alt: Unto us — (Alt) a Son is given — (S/A) a Son is given Bas/Tenor: Unto us Bas/Tenor: And the government shall be upon His shoulder…

 • Oefenstukjes Alten

  Licht in de nacht

  Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken dit is de nacht dat Zijn leven begon Sluier van angst en pijn lag op de volken totdat Hij kwam en het kwaad overwon Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen stralend breekt die held’re morgen aan Prijs nu zijn Naam samen met de eng’len O, nacht vol licht o o, nacht dat Jezus kwam O, nacht vol licht o o, nacht dat Jezus kwam Wat Hij ons leert is geven om een ander liefde alleen is de weg die Hij wees En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden vrij van het juk van verdrukking en vrees Uit ons…

 • Oefenstukjes Alten

  Look who just checked in

  Koor (1-stemmig): Look who just checked in Into the barn, into the world Into the hearts of the boys and girls Never met a baby quite like Him Look who just checked in! Koor (3-stemmig): Look who just checked in Into the barn, into the world Into the hearts of the boys and girls Never met a baby quite like Him Look who just checked in! Solo: He knew us in the garden He brought us through the flood Saw the sacrifice of the fire and the blood Everybody thought he’d been away for a while But he came on down in a form of a child. Koor: Look who just…

 • Oefenstukjes Alten

  Schuilplaats

  (mannen) U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. (Alt/Sopraan) U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. (Allen)    Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. (Alt/Sopraan)     Ik vertrouw op U Ik vertrouw op alleen op U (Mannen)             Heer ik vertrouw op U (Mannen)         …

 • Oefenstukjes Alten

  When i was lost

  Verse 1 (Solo) When I was lost, You came and rescued me reached down into the pit and lifted me O Lord, such love, I was as far from You as I could be. You know all the things I’ve ever done, but Jesus’ blood has cancelled evr’ry one. O Lord, such grace to qualify me as Your own. Refrein (Koor) There is a new song in my mouth There is a deep cry in my heart, A hymn of praise to Almighty God, hallelujah! And now I stand firm on this Rock, my life is hidden now with Christ in God The old has gone and the new has come, hallelujah!…

 • Oefenstukjes Alten

  Wat de toekomst brengen moge

  Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de oogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom! Laat mij niet mijn lot beslissen: zoo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de…

 • Oefenstukjes Alten

  Votum en Groet – 0147

  Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen!

 • Oefenstukjes Alten

  U geeft rust – 0189

  (Sopraan) U geeft rust (Alt+tenor+bas) U geeft rust (Sopraan) In mijn ziel (Alt+tenor+bas) In mijn ziel (Allen) U geeft rust U geeft rust in mijn ziel (Sopraan) De aarde kent uw grote kracht. (Alt) Uw stem heeft haar tot stand gebracht. (Sopraan) En ook de zee, zo woest en diep (Alt) wordt stil voor U, die alles schiep. (Tenor) Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U. Door alles heen, door alles heen. U geeft rust (Sopraan) Door alles heen, (Alt) door alles heen. (Tenor) Heer, kijk ik naar U. (Allen) en U geeft rust in mij. (Sopraan) Geef mij geloof dat niet bezwijkt, (Alt) ook als de twijfel groter lijkt. (Sopraan) De berg, zo groot en hoog voor mij (Alt) verdwijnt in zee, de…

error: Inhoud is beveiligd tegen opslaan