Oefenstukjes Sopranen

 • Oefenstukjes Sopranen

  For unto us

  For unto us a Child is born Sopraan/Alt: For unto us a Child is born Sopraan/Alt: For unto us a Son is given Sopraan/Alt: Unto us a Son is given Bas/Tenor: For unto us a Child is born Bas/Tenor: For unto us a Son is given Bas/Tenor: Unto us a Son is given Alt: For unto us a Child is born Allen: For unto us a Child is born Sopraan/Alt: Unto us a Son is given Bas/Tenor:  Unto us a Son is given Sopraan/Alt: Unto us — (Alt) a Son is given — (S/A) a Son is given Bas/Tenor: Unto us Bas/Tenor: And the government shall be upon His shoulder…

 • Oefenstukjes Sopranen

  Licht in de nacht

  Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken dit is de nacht dat Zijn leven begon Sluier van angst en pijn lag op de volken totdat Hij kwam en het kwaad overwon Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen stralend breekt die held’re morgen aan Prijs nu zijn Naam samen met de eng’len O, nacht vol licht o o, nacht dat Jezus kwam O, nacht vol licht o o, nacht dat Jezus kwam Wat Hij ons leert is geven om een ander liefde alleen is de weg die Hij wees En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden vrij van het juk van verdrukking en vrees Uit ons…

 • Oefenstukjes Sopranen

  Look who just checked in

  Koor (1-stemmig): Look who just checked in Into the barn, into the world Into the hearts of the boys and girls Never met a baby quite like Him Look who just checked in! Koor (3-stemmig): Look who just checked in Into the barn, into the world Into the hearts of the boys and girls Never met a baby quite like Him Look who just checked in! Solo: He knew us in the garden He brought us through the flood Saw the sacrifice of the fire and the blood Everybody thought he’d been away for a while But he came on down in a form of a child. Koor: Look who just…

 • Oefenstukjes Sopranen

  Wat de toekomst

  Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de oogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom! Laat mij niet mijn lot beslissen: zoo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de…

 • Oefenstukjes Sopranen

  Votum en Groet – 0147

  Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen!

 • Oefenstukjes Sopranen

  Total praise – Mezzo Sopraan

  Lord, I will lift mine eyes to the hills Knowing my help is coming from You Your peace, You give me in time of the storm You are the source of my strength You are the strength of my life I lift my hands in total praise to you You are the source of my strength You are the strength of my life I lift my hands in total praise to you Lord, I will lift mine eyes to the hills Knowing my help is coming from You Your peace, You give me in time of the storm You are the source of my strength You are the strength of…

error: Inhoud is beveiligd tegen opslaan