Oefenstukjes Sopranen

Jezus, Overwinnaar


Solo:
Waar U verschijnt wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem,
Alles buigt voor Koning Jezus.

Solo (met och):
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven aller namen, Hoogste Heer.

4 stemmen:
Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Sopraan en alt:
De duisternis licht op door U.
De duivel is door u verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

4 stemmen:
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert:
Naam boven aller namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar!

Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar!

Solo:
Naam boven aller namen. (3x)

2 stemmen:
Naam boven aller namen. (3x)

4 stemmen:
Naam boven aller namen. (4x)

Voor eeuwig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar!

U bent Jezus, Overwinnaar!