Profielschets bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het koor en de manier waarop dat wordt uitgevoerd. Van elk bestuurslid wordt daarom een proactieve inbreng verwacht.

Voorzitter:

Organiseert en zit de bestuursvergaderingen voor en leidt deze.
Maakt mededelingen voor de repetitieavond.
Opent elke repetitieavond met mededelingen en gebed.
Contact met de koster.
Contact voor de optredens.
Contact met de dirigent.
Voorzitten ALV.
Agenda’s voor alle vergaderingen maken en rondsturen.
Aanspreekpunt verschillende commissies. (activiteiten, lief & leed, jubileum)
Functioneringsgesprek dirigent.
Beheert de website.
Algemeen adjunct:

Praktische hulp.
Contact voor opbouwen optredens
Contactpersoon geluidsman
Neemt overige bestuursleden over bij afwezigheid.

Secretaris:

Notuleert elke vergadering.
Verstuurt wekelijkse mededelingen.
Beheert e-mailadres.
Maakt afsluitrooster.
Checkt presentie bij optredens.

Penningmeester:

Maandelijkse incasso’s aanmaken via internetbankieren.
Bij acties incasso’s apart aanmaken.
Nota’s betalen en nota’s maken
Bij optreden medewerkenden betalen, de medewerkenden, Wim, Matthijs en Dick
Bijdrage optreden controleren, Lisette benaderen voor e-mailadres contactpersoon en bijdrage aanvragen.
Bij opzegging lidmaatschap evt. borg terugbetalen. Alexandra geeft dat door, map binnen 2 weken terug. Philippina geeft weer aan penningmeester door als map binnen is.
Maandelijks kasboek bijwerken, eindsaldo moet kloppen met banksaldo.
Controle inkomsten boven 150 euro bij acties.
Jaarlijks begroting maken.
Afweging maken tussen inkomsten en uitgaven. Contributie vaststellen.
Kas voor contant geld is opgeheven, dus alles gaat via de bank nu.

Algemeen bestuurslid:

Ledenadministratie.
Opbouwrooster
Activiteitencommissie:

Het regelen van gezellige activiteiten op repetitieavonden bij bijvoorbeeld start en sluiting seizoen en rond kerst en jaarwisseling. Dit op aanwijzing van het bestuur.
Regelen van een gezellige activiteit aan het begin van het seizoen op aanwijzing van het bestuur
Het organiseren van acties om extra geld binnen te krijgen voor de aanschaf van middelen of voor een bepaald doel vastgesteld door het bestuur.
Het regelen van attenties voor dirigent en/of muzikanten en geluidsman rond kerst en/of vakantie.
Het regelen van een kerst en nieuwjaarsgroet voor de koorleden.

error: Inhoud is beveiligd tegen opslaan