Privacy verklaring

Gospelkoor El Shaddai is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gospelkoor El Shaddai vindt uw privacy belangrijk en maakt daarom middels deze verklaring inzichtelijk wat er met de gegevens gebeurt die door ons worden verwerkt.

Wie wij zijn
Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai is een enthousiast koor uit Wezep en omgeving. We vinden het fijn om te zingen, maar ook om op die manier ons geloof in God de Almachtige uit te dragen.

Ons websiteadres is: https://elshaddai.nl

Contactgegevens
Gospelkoor El Shaddai
Noordsingel 236
8091 XZ WEZEP

secretariaat@elshaddai.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens en fotomateriaal van leden, dirigent of andere partners worden door het bestuur/websitebeheerder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratie lidmaatschap
• Communicatie over verenigingszaken en ledenbinding
• Promotiedoeleinden en acquisitie optredens
• Aanvragen van optredens of communicatie m.b.t. aangevraagde optredens

Gospelkoor El Shaddai verwerkt persoonsgegevens van koorleden t.b.v. de uitvoering van de ledenadministratie. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

Naw-gegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
Geslacht
Email adres
Foto
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kunt u hiervoor een verzoek indien via secretariaat@elshaddai.nl. Deze gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd.

Website accounts
Voor het ledengedeelte van onze website gebruiken we één algemeen account waar de leden gebruik van kunnen maken. Aan dit account is geen persoonlijke informatie gekoppeld en de informatie die wij hier publiceren zijn:

Wie-is-wie pagina
Foto van lid
Naam van lid
Partij waar ze onder vallen
Contact gegevens
Verder zijn onder het ledengedeelte ‘oefenstukjes’, waarbij leden van het koor repertoire thuis kunnen oefenen en de koorstatuten, waarin alle persoonsgegevens zijn verwijderd, te vinden

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie-relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van El Shaddai of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen
Gospelkoor El Shaddai houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via het secretariaat: secretariaat@elshaddai.nl.

Laatst bijgewerkt:
1 juni 2019

error: Inhoud is beveiligd tegen opslaan